ققنوس14

۱۲ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

(مراجعه شودبه پاسخ"مصطفا"ذیل نظردر"غزل ناتمام2")

( . . . )

(تقدیم به کسی که خیلی خیلی می خوامش!)

(تقدیمی به کسی که خیلی می خوامش!)

(تقدیم به اول مظلوم عالم)

(گروه ابرهه هادرطواف خانه ی جنگ)

(بعضی وقتادعواهای سیاسی آدموکلافه میکنه!...خدارهبرمونو حفظ کنه)

(متوثرازقیصرگفتم)

(بعضی وقتاکه ناراحت میشم میزنم توابعاددیگه!...)

(اینوبعد ازچندتا اتفاق بهاری گفتم!)