ققنوس14

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

تقدیم به کوه ترین!


(بعضی وقتانمی دونم چراسریه موضوعات الکی دلم خیلی الکی ترازدست آدمای خیلی...میشکنه ولی آی میشکنه آی میشکنه...)

(خدانصیب هممون یه زیارت واقعی کنه مشهد..ان شاء الله)